xUso de cookies
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias cómo de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y ofrecerle un mejor servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso más información.
Validación de usuario
Validación de usuario
Cerrar
Compartir en TwitterCompartir en Facebook
Compartir:

Universitat de Vic

Universitat de Vic

La Universitat de Vic dóna als seus ensenyaments un enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a les necessitats canviants de la societat, i adopta una posició activa, a través de diversos serveis, per garantir als seus titulats una plena i satisfactòria inserció professional.

Sector/es: Formación - Educación, Universidades.

Datos contacto de Universitat de Vic

DirecciónSagrada Família, 7 - Vic (Barcelona) - 08500- España
Teléfono 938 861 222
Sitio web www.uvic.cat

Descripción de Universitat de Vic

Tres bones raons per estudiar a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB) de la Universitat de Vic

“Cada vegada més, les nostres universitats estan assumint l’exigència social de repensar el seu projecte. Tot indica que la comunitat universitària està posant a prova la seva capacitat de governança, sacsejada per un canvi de polítiques públiques que afecten la seva raó de ser. La FCSB està immersa també en aquest corrent, malgrat tenir una mida relativament petita, com tota la UVic”. Aquest tema, la mesura de les universitats, desenvolupat per Josep M. Anzizu (1), membre del Consell Consultiu de la UVic, és l’argument que des de la FCSB es vol utilitzar per convèncer els joves, i no tant joves, que tenen tres bones raons per estudiar en aquesta Facultat.

La primera raó per escollir la nostra Facultat és la possibilitat de compartir mirades amb altres disciplines. Cada vegada més als nostres titulats se’ls demanarà ser competents en el marc d’equips multiprofessionals i tenir capacitats per trobar la solució a problemes complexos.

La segona raó és que la nostra Facultat, juntament amb el Centre d’Estudis de Serveis Sanitaris i Socials, forma part d’un territori de serveis de salut i socials molt cohesionat, petit, que treballa col·laborativament. Els professionals d’aquests centres acullen els estudiants i participen amb la UVic actualitzant constantment les àrees de coneixement i de pràctiques. Estudiar en un entorn “viu”, amb contínua interacció entre professionals, usuaris i docents dóna la possibilitat d’experimentar en un territori que permet afavorir la circulació de sabers entre el món professional, els ciutadans i la universitat.

Per altra banda, la Facultat proposa vies de continuïtat per a tots els graduats. Actualment estem oferint dos màsters universitaris, “Envelliment Actiu i Satisfactori” i “Atenció i Cures Pal·liatives”, així com un Programa de Doctorat en Salut, Benestar i Qualitat de Vida.

Aquesta formació mostra un canvi de paradigma i configura una opció de futur singular i atractiva. La idea és l’especialització en un parell de línies: una en “envelliment i atenció a la cronicitat”, que aborda els processos d’atenció, posant èmfasi en la desmedicalització, l’atenció centrada en la persona, el treball interdisciplinari, el suport psicosocial, l’atenció pal·liativa i la salut comunitària; i una segona línia, més centrada en la promoció i la prevenció, que permetrà generar coneixement en l’àmbit de les Polítiques Socials i l’Acció Comunitària.

El tercer argument per estudiar a la UVic és la possibilitat de continuar els estudis de grau amb els nostres màsters universitaris vinculats a grups de recerca en els camps aplicats, així com de poder realitzar un doctorat centrat en la intervenció i amb un alt nivell de transferència de coneixement.

Aquestes raons són trets específics de les petites “grans” universitats i la nostra n’és una.

Titulacions FCSB UVic

Les titulacions que s’hi imparteixen són: Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Nutrició Humana i Dietètica, Treball Social i Psicologia. Graus que en aquest moment tenen un alt nivell d’inserció laboral pel seu ampli ventall de demanda professional.

 

Publicaciones prensa Universitat de Vic

Html->css('prensa', 'stylesheet', array('inline'=>false) ); $this->Html->script('mootools-more-slide', array('inline'=>false) ); $userDat = $session->read('Auth.User'); $this->Js->get(".emppublink")->event("click"," id = String(this.id).split('_')[1]; new Fx.Slide('empresaspub_'+id).toggle(); "); if ($userDat['rol']=="admin") { $this->Js->get('.publidel')->event('click', "if (confirm('¿Esta seguro de querer eliminar la publicación?')) location.href=this.get('href');"); } $this->Js->buffer(" tohide = $$('.empresaspub') for (x=0;x
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Invertir en Salud
Notice (8): Undefined variable: userDat [APP/views/elements/prensalist.ctp, line 42]

21 de junio de 2012
Invertir en Salud


Directorio de empresasBUSCADOR EMPRESAS

Copyright 2018 © Guia de prensa S.L. | Tel. 902 026 111 | Síganos: Síganos en Google+: Guía de Prensa Síganos en Facebook: Guía de Prensa Síganos en Twitter: @guiadeprensa Síganos en You Tube: Canal Teleguiadeprensa Síganos en LinkedIn: Guía de Prensa
Guia Empresas | Horomárkate | Vida Sana | Nota legal | Publicidad | Contactar


GuíadePrensa.com es un directorio de empresas , creado principalmente para ayudar a los clientes y empresas de España a darse a conocer y encontrar servicios. En este directorio empresas se ofrece información de contacto de forma clara, fácil y gratuita. Es un buscador de empresas en el que las empresas de España pueden anunciarse en Internet de forma simple y sencilla sin suponer un gasto.

Además en este directorio de empresas se adjuntan las publicaciones que las empresas han realizado con nosotros en prensa nacional. Para aportar información extra de la mano de los principales periódicos.