xUso de cookies
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias cómo de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y ofrecerle un mejor servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso más información.
Validación de usuario
Validación de usuario
Cerrar
Compartir en TwitterCompartir en Facebook
Compartir:

Escola Pia de Catalunya

Escola Pia de Catalunya

L'Escola Pia de Catalunya és una institució educativa amb més de quatre-cents anys d'història, amb un fort arrelament a la societat i al món educatiu del nostre país.

Actualment, l'Escola Pia té una vintena d'escoles repartides per tot Catalunya, sis d'elles a la ciutat de Barcelona. En conjunt, a les seves aules reben formació i educació prop de vint mil alumnes i hi treballen al voltant de dues mil persones, entre personal docent i d'administració i serveis. Compta també amb una entitat ded

Sector/es: Educación secundaria, Educación primaria, Educación infantil, Bachillerato, Formación - Educación.

Datos contacto de Escola Pia de Catalunya

DirecciónBarcelona (Barcelona) - España
Sitio web www.escolapia.cat

Descripción de Escola Pia de Catalunya

 

UN ESTIL PROPI

Totes les institucions educatives de l'Escola Pia treballen amb un estil propi que va sorgir després de diversos estudis realitzats pels seus responsables. El resultat és un document anomenat “Estil Metodològic de l'Escola Pia de Catalunya” i que recull no sols els objectius que ha d'acomplir l'alumnat, sinó també la manera com els educadors i les educadores han d'actuar perquè això sigui possible. Aquest document planteja les bases per aconseguir una formació integral no sols des del vessant acadèmic, sinó sobre tot de la persona i dels seus valors amb l'objectiu final que el nen o nena treballi per millorar la seva societat i, a més, sigui conscient que ho fa. En aquesta línia, l'Escola Pia també, considerant la persona com una globalitat, aposta per ajudar l'alumnat a descobrir i aprofundir la pròpia dimensió interior.

LES PERSONES QUE FAN D'EDUCADORES

Posar en marxa un model com el de l'Escola Pia de Catalunya no seria possible sense comptar amb un equip d'educadors i educadores absolutament implicats amb la filosofía de la institució. En aquest sentit, el personal de l'Escola Pia, segons recull aquest document, “és coherent, crític, organitzar, dialogant i està compromès amb els reptes de la institució, però també hi aporta qualitats com ara la paciència, l'empatia, el respecte o la seva capacitat per acollir els alumnes i dinamitzar els grups. El personal docent s'ocupa del disseny de les activitats d'aprenentatge i ensenyament, i això fa que sàpiguen fer una bona planificació, implementació i avaluació de les feines que fa l'alumnat.

ELS VALORS DE L'ESCOLA PIA

L'Escola Pia ofereix un servei públic i que respon al dret que té tota persona a l’educació i treballa per adoptar aquells mitjans i mètodes que dinamitzin l'aprenentatge i motivin la participació de l'alumnat. Per fer-ho possible, la tasca educativa requereix la implicació de tots els agents educatius que en tenen responsabilitat, incloent-hi alumnes, docents, personal de gestió i famílies. Tanmateix, l'escola ha de tenir un tarannà propi que, en el cas de l'Escola Pia, es tradueix en sis grans eixos: ser una escola oberta, acollidora, innovadora, participativa, arrelada i transformadora. Aquesta vocació es tradueix en una entitat oberta que, des d'una visió cristiana, ofereix un servei a tothom, conscient de la realitat que es viu a les aules i al país. Davant de fenòmens com ara la gran quantitat d'alumnat nouvingut amb una tradició religiosa diferent, s'han dissenyat classes de cultura religiosa que són un espai de convivència. En aquestes classes, que es fan amb un material autoeditat, s'explica el fenomen religiós. Fora d'horari escolar i per tant amb character voluntari, els nois i noies que ho desitgen i les seves famílies poden participar d'activitats de catequesi, eucaristies, celebracions de la paraula.

UNA ESCOLA INTEGRADORA

Un dels aspectes que millor defineixen la filosofia d'aquestes escoles és la seva capacitat integradora. Moltes d'elles estan situades en barris o ciutats on hi ha un important percentatge d'alumnat provinent d'altres països, sense que això hagi fet que els resultats acadèmics se'n ressentissin. Altres s'han especialitzat en el tractament d'alumnat amb necessitats especifiques d'aprenentatge.

 

Publicaciones prensa Escola Pia de Catalunya

Html->css('prensa', 'stylesheet', array('inline'=>false) ); $this->Html->script('mootools-more-slide', array('inline'=>false) ); $userDat = $session->read('Auth.User'); $this->Js->get(".emppublink")->event("click"," id = String(this.id).split('_')[1]; new Fx.Slide('empresaspub_'+id).toggle(); "); if ($userDat['rol']=="admin") { $this->Js->get('.publidel')->event('click', "if (confirm('¿Esta seguro de querer eliminar la publicación?')) location.href=this.get('href');"); } $this->Js->buffer(" tohide = $$('.empresaspub') for (x=0;x
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Centros educativos de Cataluña
Notice (8): Undefined variable: userDat [APP/views/elements/prensalist.ctp, line 42]

25 de enero de 2013
Centros educativos de Cataluña
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Mejores Colegios de Cataluña

23 de enero de 2012
Mejores Colegios de Cataluña


Directorio de empresasBUSCADOR EMPRESAS

Copyright 2018 © Guia de prensa S.L. | Tel. 902 026 111 | Síganos: Síganos en Google+: Guía de Prensa Síganos en Facebook: Guía de Prensa Síganos en Twitter: @guiadeprensa Síganos en You Tube: Canal Teleguiadeprensa Síganos en LinkedIn: Guía de Prensa
Guia Empresas | Horomárkate | Vida Sana | Nota legal | Publicidad | Contactar


GuíadePrensa.com es un directorio de empresas , creado principalmente para ayudar a los clientes y empresas de España a darse a conocer y encontrar servicios. En este directorio empresas se ofrece información de contacto de forma clara, fácil y gratuita. Es un buscador de empresas en el que las empresas de España pueden anunciarse en Internet de forma simple y sencilla sin suponer un gasto.

Además en este directorio de empresas se adjuntan las publicaciones que las empresas han realizado con nosotros en prensa nacional. Para aportar información extra de la mano de los principales periódicos.