xUso de cookies
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias cómo de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y ofrecerle un mejor servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso más información.
Validación de usuario
Validación de usuario
Cerrar
Compartir en TwitterCompartir en Facebook
Compartir:

Escola Joan Pelegrí

Escola Joan Pelegrí

L’Escola Joan Pelegrí és un centre concertat en tots els seus nivells educatius, des d’Infantil i Primària fins a ESO, Batxillerat, PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial) i la Formació Professional de Grau Mitjà i Superior. Es defineix com una escola aconfessional i catalana, i des dels seus inicis s’ha distingit per la seva gran vinculació al barri barceloní d’- Hostafrancs, el lloc on s’ubica.

Sector/es: Formación profesional, Educación secundaria, Educación primaria, Educación infantil, Bachillerato, Formación - Educación.

Datos contacto de Escola Joan Pelegrí

DirecciónCarrer Ermengarda, 13-25 - Barcelona (Barcelona) - España
Teléfono 93 423 93 04 Fax 93 425 07 35
Sitio web www.joanpelegri.cat

Descripción de Escola Joan Pelegrí

Quin avantatge té impartir tots els nivells educatius?

El fet que l’alumnat pugui accedir a l’escola des de P3 i pugui acabar amb uns estudis superiors ens permet oferir una formació integral i completa, alhora que tenim la possibilitat d’orientar-lo en cada moment per a què desenvolupi el màxim de les seves habilitats, capacitats i interessos. La relació que els alumnes i les famílies estableixen amb l’escola és fonamental ja que la vinculació afectiva és la base de tota educació. Per aquest motiu donem una gran importancia a la tutoria.

Quins són els principals trets distintius pel que fa a Educació Infantil, Primària i ESO?

Pel que fa a l’Educació Infantil l’aspecte fonamental és la proximitat i la calidesa. Això es visualitza, per exemple, en el fet que els nens es lliuren i es recullen a l’aula, a més d’oferir a la resta de nivells un ampli horari que comença a les 7:30 del matí. A Primària estem treballant la millora de l’expressió oral i escrita i el raonament lògico-matemàtic. A l’etapa d’ESO resulta molt important l’acompanyament que fem de cada alumne ja que l’adolescència és un moment on es defineix la personalitat i es consoliden les aptituds i interessos. I aquí és on juga un paper fonamental la nostra gran diversitat curricular per tal que tothom trobi el seu espai.

I a Batxillerat i FP?

Tenim plans individualitzats que ens permeten organitzar de manera flexible les assignatures amb la finalitat de garantir l’èxit de l’alumne. Un altre punt destacat seria el nostre departament Escola-Empresa, que gestiona les pràctiques de Batxillerat i FP i ajuda els alumnes en temes d’inserció laboral.

Quins són els principals valors que defineixen l’ideari de l’escola?

Som una escola associada a la UNESCO. Per tant, el nostre projecte educatiu parteix del treball en valors d’aquesta institució tant en qüestions humanitàries com mediambientals.

 

Publicaciones prensa Escola Joan Pelegrí

Html->css('prensa', 'stylesheet', array('inline'=>false) ); $this->Html->script('mootools-more-slide', array('inline'=>false) ); $userDat = $session->read('Auth.User'); $this->Js->get(".emppublink")->event("click"," id = String(this.id).split('_')[1]; new Fx.Slide('empresaspub_'+id).toggle(); "); if ($userDat['rol']=="admin") { $this->Js->get('.publidel')->event('click', "if (confirm('¿Esta seguro de querer eliminar la publicación?')) location.href=this.get('href');"); } $this->Js->buffer(" tohide = $$('.empresaspub') for (x=0;x
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Mejores Colegios de Cataluña
Notice (8): Undefined variable: userDat [APP/views/elements/prensalist.ctp, line 42]

23 de enero de 2012
Mejores Colegios de Cataluña
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Centros educativos de Cataluña

25 de enero de 2013
Centros educativos de Cataluña


Directorio de empresasBUSCADOR EMPRESAS

Copyright 2018 © Guia de prensa S.L. | Tel. 902 026 111 | Síganos: Síganos en Google+: Guía de Prensa Síganos en Facebook: Guía de Prensa Síganos en Twitter: @guiadeprensa Síganos en You Tube: Canal Teleguiadeprensa Síganos en LinkedIn: Guía de Prensa
Guia Empresas | Horomárkate | Vida Sana | Nota legal | Publicidad | Contactar


GuíadePrensa.com es un directorio de empresas , creado principalmente para ayudar a los clientes y empresas de España a darse a conocer y encontrar servicios. En este directorio empresas se ofrece información de contacto de forma clara, fácil y gratuita. Es un buscador de empresas en el que las empresas de España pueden anunciarse en Internet de forma simple y sencilla sin suponer un gasto.

Además en este directorio de empresas se adjuntan las publicaciones que las empresas han realizado con nosotros en prensa nacional. Para aportar información extra de la mano de los principales periódicos.