xUso de cookies
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias cómo de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y ofrecerle un mejor servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso más información.
Validación de usuario
Validación de usuario
Cerrar
Compartir en TwitterCompartir en Facebook
Compartir:

Escola Elisabeth

Escola Elisabeth

L’Escola Elisabeth de Salou és un centre privat i concertat amb una trajectòria de més de 40 anys en l’àmbit acadèmic. La seva titularitat correspon a una cooperativa de pares integrada per 600 socis, l’objectiu dels quals és la formació integral dels alumnes com a individu. El seu model desenvolupa al llarg de les etapes Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.

Sector/es: Educación secundaria, Educación primaria, Educación infantil, Bachillerato, Formación - Educación.

Datos contacto de Escola Elisabeth

DirecciónMiquel Martí i Pol, 1 - Salou (Tarragona) - 43840- España
Teléfono 977 38 38 51
Sitio web www.escolaelisabeth.cat

Descripción de Escola Elisabeth

 

La fundadora de l’Escola Elisabeth va ser la Sra. Carme Amat, qui a la década dels 60 va decidir iniciar un projecte educatiu propi a la localitat de Salou. En principi, es tractava d’una petita escola on es feien sobretot classes d’educació infantil. Més tard, l’any 1974, es va constituir com a cooperativa de pares i va anar creixent de manera progressiva al carrer del Terrer.

Un moment clau a la història del centre va ser el creixement demogràfic del poble fa uns anys, que va provocar que les instal·lacions del col·legi no poguessin absorbir la demanda de nous alumnes. És per aquest motiu que la cooperativa de pares va signar un conveni amb l’Ajuntament de Salou per construir uns nous equipaments de 25.000 m2 en un solar que van ser inaugurats el curs 2008-2009. En aquesta nova ubicació s’han construit unes instal·lacions de 10.000m2 i s’ha creat una segona línia i, com a objectiu de futur, s’està tramitant la inclusió d’una tercera línia. Les noves instal·lacions de l’Escola Elisabeth acullen un total de 900 estudiants, responen tant a criteris organitzatius com pedagògics i el seu disseny va ser finalista dels premis FAD d’arquitectura.

MODEL EDUCATIU

Com a centre educatiu, la principal i última finalitat de l’Escola Elisabeth és la formació integral de l’alumne com a individu en els aspectes personals, culturals, socials i ètics.  Aquesta formació es basa en els següents principis:

- L’escola és un centre obert a tots, sense cap mena de discriminació per raons de sexe, religió, ideologia, llengua o situació social.

- L’escola declara la seva no filiació, simpatia, col·laboració o tendencia envers cap partit o ideología política.

- L’escola respecta en tot momento les creences religioses de cada membre de la comunitat i, com a entitat, es declara no confessional.

- L’escola assumeix que forma part d’un entorn social en el que s’ha d’integrar i del que s’ha d’enriquir, estant disposada a col·laborar en el seu desenvolupament humanístic, cultural, científic i econòmic.

Aquests principis es concreten en un model pedagògic basat en:

- L’educació activa que desenvolupi l’alumne en la iniciativa i la creativitat.

- La coeducació escolar.

- Una atenció especial a l’ensenyança individualitzada i integradora.

- Una ensenyança humanística i científica, basada en la capacitat d’observació, anàlisi, comprensió i experimentació.

- Activitats complementàries i extraescolars, culturals, esportives I de tota mena, que puguin contribuir a la formació integral de l’alumne.

- Educar en el respecte mutu, convivencia pacífica i tolerància per aconseguir l’adquisició d’actituds concordants amb els principis de l’ideari del centre.

De cara als propers cursos, els objectius de la cooperativa de pares i de la direcció de l’escola estan orientats cap a la consolidació d’aquells elements bàsics de gestió, introduint-ne noves millores que suposin un valor afegit, com ara encaminarse cap a un model trilingüe i una escola sostenible.

 

Publicaciones prensa Escola Elisabeth

Html->css('prensa', 'stylesheet', array('inline'=>false) ); $this->Html->script('mootools-more-slide', array('inline'=>false) ); $userDat = $session->read('Auth.User'); $this->Js->get(".emppublink")->event("click"," id = String(this.id).split('_')[1]; new Fx.Slide('empresaspub_'+id).toggle(); "); if ($userDat['rol']=="admin") { $this->Js->get('.publidel')->event('click', "if (confirm('¿Esta seguro de querer eliminar la publicación?')) location.href=this.get('href');"); } $this->Js->buffer(" tohide = $$('.empresaspub') for (x=0;x
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Centros educativos de Cataluña
Notice (8): Undefined variable: userDat [APP/views/elements/prensalist.ctp, line 42]

25 de enero de 2013
Centros educativos de Cataluña
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Mejores Colegios de Cataluña

23 de enero de 2012
Mejores Colegios de Cataluña


Directorio de empresasBUSCADOR EMPRESAS

Copyright 2018 © Guia de prensa S.L. | Tel. 902 026 111 | Síganos: Síganos en Google+: Guía de Prensa Síganos en Facebook: Guía de Prensa Síganos en Twitter: @guiadeprensa Síganos en You Tube: Canal Teleguiadeprensa Síganos en LinkedIn: Guía de Prensa
Guia Empresas | Horomárkate | Vida Sana | Nota legal | Publicidad | Contactar


GuíadePrensa.com es un directorio de empresas , creado principalmente para ayudar a los clientes y empresas de España a darse a conocer y encontrar servicios. En este directorio empresas se ofrece información de contacto de forma clara, fácil y gratuita. Es un buscador de empresas en el que las empresas de España pueden anunciarse en Internet de forma simple y sencilla sin suponer un gasto.

Además en este directorio de empresas se adjuntan las publicaciones que las empresas han realizado con nosotros en prensa nacional. Para aportar información extra de la mano de los principales periódicos.