xUso de cookies
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias cómo de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y ofrecerle un mejor servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso más información.
Validación de usuario
Validación de usuario
Cerrar
Compartir en TwitterCompartir en Facebook
Compartir:

Col·legi Sant Miquel dels Sants

Col·legi Sant Miquel dels Sants

El Col•legi Sant Miquel dels Sants és un centre de la ciutat de Vic que imparteix els ensenyaments obligatoris d’Infantil, Primària i Secundària, a més del Batxillerat en concert amb a Generalitat de Catalunya, amb un total de 1.200 alumnes i un equip de més de 100 professors.

Sector/es: Formación - Educación, Bachillerato, Educación infantil, Educación primaria, Educación secundaria.

Datos contacto de Col·legi Sant Miquel dels Sants

DirecciónCalle Jaume I, 11 - Vic (Barcelona) - 08500- España
Teléfono 938 861 244 Fax 938 861 467
Sitio web www.petitestellanova.cat

Descripción de Col·legi Sant Miquel dels Sants

 

El Col·legi Sant Miquel dels Sants va ser creat l’any 1862 a Vic per Mn. Miquel Vallbona, iniciant d’aquesta manera una escola que entroncava amb la llarga tradició d’una ciutat bolcada a l’ensenyament. Per tant, al llarg d’aquest 2012 es portaran a terme els actes commemoratius del 150è aniversari de la seva fundació. Els principals trets distintius d’aquest centre són:

- Educació de qualitat: formació de ciutadans lliures, autònoms i responsables. Generació de qualitat en els coneixements i en els procediments. Foment de la recerca i la innovació tot potenciant el talent.

- Educació en valors humans, socials i cristians. Foment del respecte, la llibertat de pensament i l’anàlisi crítica. Treball per la millora de la societat i per la convivència justa i solidària. Educació en l’esforç, en la responsabilitat i en la sostenibilitat.

- Educació en la participació: foment de la participació de la comunitat educativa. Promoció de la implicació i la responsabilitat social. Educació per a la participació democràtica.

- Educació en la catalanitat: el català és la llengua de l’escola i el mitjà per conèixer i utilitzar altres llengües, per educar en la identitat, la història i les institucions de Catalunya.

FILOSOFIA PEDAGÒGICA

La política educativa del Col·legi Sant Miquel dels Sants prioritza:

- la competència comunicativa oral i escrita en el camp de l'expressió i la comprensió com a eines bàsiques per a la vida acadèmica, social i professional.

- la competència matemàtica entrenant el raonament, la lògica i la precisió com a processos en si mateixos i com a competències aplicables a tots els àmbits dins i fora de l'escola.

- la recerca, la innovació i el raonament científic en tots els camps del saber (formulació d'hipòtesis, investigació, descoberta, experimentació i presentació de resultats).

- el coneixement de l'entorn natural i social més proper com a plataforma per entendre el context global.

- la sensibilitat mitjançant la creativitat i el coneixement de manifestacions artístiques.

- el rigor en el raonament i l'esperit crític per analitzar la gran quantitat d'informació que ens arriba i la creativitat per resoldre problemes.

- el coneixement i l'estudi progressiu de llengües estrangeres: s'imparteix anglès, francès i alemany, i s'intensifica amb l'escola d'idiomes i els intercanvis a Anglaterra, Alemanya, França i Itàlia.

Publicaciones prensa Col·legi Sant Miquel dels Sants

Html->css('prensa', 'stylesheet', array('inline'=>false) ); $this->Html->script('mootools-more-slide', array('inline'=>false) ); $userDat = $session->read('Auth.User'); $this->Js->get(".emppublink")->event("click"," id = String(this.id).split('_')[1]; new Fx.Slide('empresaspub_'+id).toggle(); "); if ($userDat['rol']=="admin") { $this->Js->get('.publidel')->event('click', "if (confirm('¿Esta seguro de querer eliminar la publicación?')) location.href=this.get('href');"); } $this->Js->buffer(" tohide = $$('.empresaspub') for (x=0;x
LA VANGUARDIA : Es un diario de información general, perteneciente al Grupo Godó. Cuenta con corresponsales propios en las principales 
ciudades de todo el mundo.

Mejores Colegios de Cataluña
Notice (8): Undefined variable: userDat [APP/views/elements/prensalist.ctp, line 42]

23 de enero de 2012
Mejores Colegios de Cataluña


Directorio de empresasBUSCADOR EMPRESAS

Copyright 2018 © Guia de prensa S.L. | Tel. 902 026 111 | Síganos: Síganos en Google+: Guía de Prensa Síganos en Facebook: Guía de Prensa Síganos en Twitter: @guiadeprensa Síganos en You Tube: Canal Teleguiadeprensa Síganos en LinkedIn: Guía de Prensa
Guia Empresas | Horomárkate | Vida Sana | Nota legal | Publicidad | Contactar


GuíadePrensa.com es un directorio de empresas , creado principalmente para ayudar a los clientes y empresas de España a darse a conocer y encontrar servicios. En este directorio empresas se ofrece información de contacto de forma clara, fácil y gratuita. Es un buscador de empresas en el que las empresas de España pueden anunciarse en Internet de forma simple y sencilla sin suponer un gasto.

Además en este directorio de empresas se adjuntan las publicaciones que las empresas han realizado con nosotros en prensa nacional. Para aportar información extra de la mano de los principales periódicos.